skip to Main Content

Jag har kunder från många olika verksamheter, önskemålen från kunden är väldigt olika. I några fall är det tydligt vad som önskas i andra är det mkt mindre och då är det min kreativitet som får komma till tals. Motiv, material, storlek, färg eller svartvitt och placering dvs platsen där tavlan ska hänga eller var produkten ska presenteras är avgörande för resultatet. För en bra slutprodukt har jag ett nära samarbete med kunden under hela processen.